Skip til hoved indholdet
    Hjem Besøgende Gæstesejlere

Gæstesejlere

Her al det praktiske

Fri plads ved grønt skilt
I kan også sejle rundt og finde en plads, hvor skiltet er grønt.

Betaling
Betaling af havnepenge foregår ved ankomst til havnen. Der er opsat en kontantøs betalingsautomat ved indgangen til havnekontoret.
På betalingskvitteringen fremgår kode til bad/toilet samt til cykelnøgleskabet.
Automaten printer et farvet mærkat, som påsættes båden et tydeligt sted.

Toiletter - badefaciliteter
Toiletter og badefaciliteter er ved siden af havnekontoret. 

Affald og miljøaffald
Der er affaldsbeholdere til almindeligt affald rundt om på havnen.

Miljøaffald
(olie, maling, akkumulatorer ol.) skal afleveres i miljøhuset syd-vestlige ende af den store P-plads. 

Badning og fiskeri
inden for havnens område samt moler er ikke tilladt. Men der er god mulighed for at bade på stranden syd for havnen.

Udpumpning
af marinetoiletter, olie, brændstofholdigt vand og lignende i havnen er strengt forbudt.

Udslagsrum 
Tømning af toiletter skal ske i udslagsrummet som findes i gården ved Nivå Bådelaug. 

Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

nivaahavn@fredensborg.dk