Skip til hoved indholdet
    Hjem Fastliggere Søsætning

Søsætning

 
Det er meget vigtigt at du møder op til tiden, da du ellers vil blive opkrævet et udeblivelsesgebyr svarende til søsætningens pris. Du skal betale igen ved en ny tid til søsætning, altså dobbelt op.
 
Vi forsøger at være fleksible, så kan du absolut ikke den pågældende dag, så skal du forsøge at aftale en ny tid.
Den skal være skriftlig med havnefogeden.
En ubesvaret mail eller sms er ikke gyldig.
 

Det skal du gøre inden og under søsætningen:

 
• Ryd op omkring dit stativ, før din båd køres frem. Havnen forbeholder sig retten til at klippe og bortsmide genstande fastlåst til bådstativerne uden erstatningsansvar. 
• Hav tovværk og evt. fender klar og monteret.
• Vær sikker på, at der er strøm på batteriet.
• Båden skal være klar til søsætning dagen før den tilsagte søsætningsdato.  Der kan ikke bundmales under støttepunkter ved selve søsætningen. 
• Nedtag evt. cockpit-telt.
• Tjek om din forsikring dækker evt. skader.
• Det er dit ansvar, hvor båden anhugges – sørg for tydelig afmærkning. (Mærker købes af havnekontoret til 30 kr. for 4 stk. Mærkerne udleveres af havnens personale og betales i billetautomaten på havnekontoret).
• Oplys, hvis du bruger glat maling (VC17 og lign.)
 
Har du rig på, så skal du gøre yderligere:
 
• Agterstag skal afmonteres.
• Bomdirk skal slægges.
 
Efter søsætningen skal båden sejles tilbage på plads så der ikke opstår en flaskehals ved servicekajen.
 
 
Vi glæder os til at sætte jeres både i vandet.

Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

nivaahavn@fredensborg.dk