Skip til hoved indholdet

Brug af el på havnen

Behov for landstrøm?

Pr. 15/8-2022 bliver det meget nemmere at overholde reglerne.

Se det nye reglement her.

Download der her

Regler for brug af el i Nivå Havn.
 
Skal du bruge strøm, så er du velkommen til at benyttes samtlige standere i havnen, store som små, du skal blot have en synlig måler påsat kablet. Måleren skal være registreret på havnekontoret.
 
Måleren aflæses pr. 1. august og pr. 1. februar. Aflæsningen sendes til havnepersonalet på sms til 20828040. 
Indholdet af besked skal være som følger:
 
Kundenummer: xxx (udleveres af havnekontoret)
Aflæsning: xxxxx
 
Gem den afsendt sms som dokumentation.
 
Afregningen sker i pakker á 50 kr. (gennemsnitlig kW-pris som i takstbilaget)
 
 
Hvordan bliver måleren registreret på havnekontoret?
 • Bådejeren henvender sig på havnekontoret med måleren eller træffer aftale om indlevering/udlevering af måleren. Indlevering/udlevering kan ske hele døgnet. 
 • Indleveres måleren uden for åbningstiden, så skal kablet være tydeligt mærket med navn, pladsnummer og bådnavn. Fx med en manilaseddel
 • Har du allerede et blåt kabel med måler fra Nivå Havn, så beholder du blot det og indleverer det på samme måde om ovenfor. Kablet er nu dit og du skal ikke længere betale leje af kablet. 
 
Hvordan får jeg fat i en måler?
 • Du vælger selv hvorfra du vil købe måleren og du afholder selv udgiften hertil. Husk at vælge en model der er vandtæt, så du ikke skal udskifte den hele tiden. 
 
Hvad er en egnet måler?
 • Denne kunne være et godt bud: https://www.lb-teknik.com/produkt til 750 kr. De fås i mange forskellige udgaver og prisklasser, gå efter jo” mindre jo bedre”.
 
Skal jeg have en måler selvom jeg kun lader på batteriet?
 • Ja. Ønsker du strøm, så skal du have en registreret måler synlig monteret på dit kabel. Du er også velkommen til at installere solpaneler på din båd.
 
Skal jeg have en synlig måler påsat kablet, hvis jeg er ombord på båden?
 • Ja. Ønsker du strøm, så skal du have en registreret synlig måler.
 
Jeg er gæstesejler, skal jeg også have en synlig måler påsat mit strømkabel?
 • Nej. Strømmen betales i forbindelse med gæsteafgiften.
 
Min båd står på land og jeg vil gerne bruge strøm til at klargøre båden. Hvad gør jeg? 
 • Du kan frit bruge strøm overalt i havnen, du skal bare have monteret din registrerede måler tættest ved udtaget, så måleren er synlig. Husk at du ikke må have tilsluttet strøm, når din båd står på land og du ikke er ombord eller i nærheden. Det er pga. brandfaren og at forsikringen specifikt nævner dette forhold.
 
Min registrerede måler virker ikke, hvad gør jeg?
 • Du får repareret måleren eller køber en ny måler. En ny måler kan ikke registreres før den gamle er aflæst. Registrering foregå som beskrevet tidligere.
 • Det samme gælder for det blå Nivå Havn kabel. Går det i stykker skal du selv anskaffe dig en ny måler.
 
Det er dit ansvar at måleren fungerer. Havnefogeden skønner forbruget ved ”døde” måler.
 
Overholdes nærværende reglement ikke, betragtes det som brud på ordensreglerne, hvilket kan medføre bortvisning fra Nivå Havn. Kontrolafgift for manglende rettidig aflæsning eller manglende måler takseres jf. det gældende takstblad (2022: 500 kr.)

 

ny