Skip til hoved indholdet

Nyt fra havnekontoret

Så fik vi alle vores fællessøsætninger vel overstået. Tilbage er lige de sidste par både som skal være i vandet inden den 15/05. Herefter kan vi få vores P-pladser etableret igen. 

Vi havde Krankompagniet på besøg til søsætning en sidste gang, og vi takker for 30 års godt sammenarbejde. Til optagningen vil det være havnens personale som skal varetage dette.

Hvad sker der med Kran & Skyllestationen?
Det glæder os at informerer om, at der den 10/5 vil blive påbegyndt etablering af fundament til både skyllestation samt kran. I denne forbindelse vil pladsen bag havnekontoret samt halvdelen af pladsen ved nokken ud fra K-broen blive byggeplads til opbevaring af diverse byggematerialer.

For at undgå at bådene på K broen bliver alt for grisset til vil der ligeså blive opsat en midlertidig afskærmning.

Mastekran
Mastekranen har pt. nogle begrænsede åbningstider. Dette skyldtes, at havneledelsen har besluttet, at der skal bygges en sikkerhedsramme ved cafe Strandhuset, da der kan være fare for at en nedfalden mast kan rydde borene på terrassen.

Frem til denne er opsat vil åbningstiderne være følgende:

Mandag: hele dagen/aftenen
Tirsdag til søndag frem til kl. 10:00 formiddag.

D – Broen
Broen som vi byggede i vinter er nu ved at være helt færdig.

Dog mangler der 2 el-standerer, disse skulle gerne komme den 12. maj.

B – Broen
B – broen er nu færdig, dog er vi blevet gjort opmærksom på at der ved broklappen ind til C – Broen kan være fare for at falde da nogle ikke kan se klappen, vi vil derfor markere denne således at man burde se den.

Udover dette så skal den gamle bro demonteres i små stykker og fjernes.

Venlige hilsner
Daniel Holm Hansen
Havneassistent