Skip til hoved indholdet
    Hjem Havnekontor og klubber Havnekontoret Brug af el på havnen

Brug af el på havnen

Aflæsning og brug af el i Nivå Havn

Er du sejler i Nivå Havn skal din elmåler aflæses pr. 15. april og igen pr. 15. november. 
På denne måde følger aflæsningerne sejlsæsonen i Nivå Havn. 

Vi modtager aflæsninger af el i perioderne:

  • 8. april -15. april
  • 8. november -15. november

Vi gør opmærksom på, at det er den enkelte bådejers ansvar at indberette til tiden. 
Nivå Havn udenser ikke meddelelser eller påmindelser om aflæsning af måler.

Gør det nemt for dig selv sæt datoer for aflæsning af el ind i din kalender.

Indholdet af din aflæsning bedes være som følger: 
Kundenummer: xxx (Nummeret/mærkatet der er på din måler udleveret af havnekontoret) 
Aflæsning: xxxxx
Eller tydeligt foto af måler og dit kundenummer. 

Aflæsningen skal sendes på mail til: el_nivaahavn@fredensborg.dk 
NB! Aflæsning af elmåler modtages kun på ovenstående mailadresse, dvs. ikke på SMS eller på anden vis.

Husk at gemme din afsendte mail som dokumentation indtil du har modtaget din opkrævning. 
Afregningen af dit forbrug sker i pakker á 50 kr. (gennemsnitlig kWh-pris som i takstbilaget) 

Samtlige el-standere i Nivå Havn kan benyttes, såfremt en synlig måler er påsat kablet HVER GANG der benyttes strøm.
Måleren skal være registreret på havnekontoret med påsat mærkat med dit kundenummer.

Du er som bådejer selv ansvarlig for indkøb af måleren, samt at denne fungerer. 
NB! Husk at vælge en model, der er vandtæt.

Kontrolafgift for manglende rettidig aflæsning eller manglende måler takseres jf. Fredensborg Kommunes gældende takstblad for Nivå Havn.

VIGTIGT
Husk at det ikke er tilladt at have tilsluttet strøm, når din båd står på land og man ikke er ombord eller i umiddelbar nærhed.
Dette er på grund af brandfaren og at forsikringen specifikt nævner dette forhold.

Gæstesejlere 


Gæstesejler i Nivå Havn, skal ikke have en synlig måler påsat kablet da strømmen betales i forbindelse med gæsteafgiften.

Man vælger selv hvorfra man vil købe måleren og afholder selv udgiften hertil. 
NB! Husk at vælge en model der er vandtæt.

Kan evt. købes her: https://www.lb-teknik.com/produkt


Det er ens eget ansvar at måleren fungerer. 
En ny måler kan ikke registreres før den gamle er aflæst.

Havnekontoret skønner forbruget ved ”døde” måler.

Bådejer med både på land der klargøre deres både og benytter strøm SKAL have monteret deres registrerede måler påsat ved tættest el udtag. 

Det er ikke tilladt at have tilsluttet strøm, når din båd står på land og man ikke er ombord eller i nærheden. 
Dette er på grund af brandfaren og at forsikringen specifikt nævner dette forhold.

Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

Tilgængelighedserklæring

nivaahavn@fredensborg.dk