Skip til hoved indholdet
  Hjem Pladslejere - fast plads i havnen Både og vinterpakker på land 2023 - 24

Både og vinterpakker på land 2023 - 24

Nivå Havn har et begrænset antal pladser/vinterpakker på land og tildelingen af disse sker efter ’først til mølle-princippet’.

Bådejere med faste pladser, der ønsker deres båd på land i Nivå Havn, skal senest d. 1. oktober 2023 have indmeldt dette til Havnekontoret.
Eventuelle ledige pladser vil efter 1. oktober 2023, blive tildelt både fra andre havne.

I forbindelse med bestilling af optagning af båd, bedes man samtidig oplyse hvornår man ønsker sin båd søsat i 2024. 

NB! Husk i den forbindelse, at alle både skal have forladt land senest d. 15. maj 2024, medmindre andet skriftligt er aftalt med Havnekontoret.
Overskrides denne deadline vil der blive faktureret kr. 250,- pr. påbegyndt døgn udover lejemålet for sejlsæsonen (15/4-15/11).

Alle bestillinger for både/vinterpakker på land SKAL sendes til Daniel på: dahh@fredensborg.dk 
Mundtlige bestillinger, bestillinger sendt på sms eller anden vis er IKKE gyldige.


NB! Bestillingen er først gældende ved modtagelse af bekræftelsesmail fra Havnekontoret.
Mailen skal indeholde som nedenstående eksempel:

 • Bådnavn - Bagkullen
 • Bådpladsnummer – A000
 • Ønske om optagning af båd - 07/09 2023
 • Bådens vægt – 16,4 t
 • Dybdegang – 1,95
 • Skal båden henstillet med mast – Ja tak
 • Hvis bundmaling er VC17 – Nej
 • Ønskes søsat igen d. - 28/4 2024
 • Kontaktperson tlf. – Daniel 21 52 39 04

Vinterpakken skal betales i Beas/havneautomaten på havnen, umiddelbart efter modtagelse af bekræftelse på bestillingen fra Havnekontoret.
På Havnekontoret udleveres informationsmateriale og på denne vedhæftes kvittering for den betalte vinterpakke.

Denne forevises havnepersonalet ved optagning og igen ved efterfølgende søsætning i 2024

Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

Tilgængelighedserklæring

nivaahavn@fredensborg.dk