Skip til hoved indholdet
    Hjem Pladslejere - fast plads i havnen Brug af el på havnen

Brug af el på havnen

Sejlere med fast lejemål og sejlere med sæsonlejemål er velkomne til at benyttes samtlige el standere i havnen.
Man skal blot have en synlig måler påsat kablet med et registreringsmærke udleveret af havnekontoret inden der benyttes strøm.

Bemærk - alle målere skal være registreret på havnekontoret. 

Alle sejlere med fast lejemål skal aflæse deres målere pr. 1. august og pr. 1. februar.
Ved for sen aflæsning af elmåler pålægges der 500 kr. oven i forbruget.

Sejlere med sæsonlejemål (både sommer og vinterlejemål) i Nivå Havn skal have deres måler aflæst ved lejemålets begyndelse og ved lejemålets ophør.

Aflæsningen sendes til havnekontoret på nivaahavn@fredensborg.dk eller på sms til 30 52 48 04. 
Afregningen sker i pakker á 50 kr. (gennemsnitlig kW-pris som i takstbilaget)


Indholdet af besked skal være som følger:
Kundenummer: xxx (udleveres af havnekontoret)
Aflæsning: xxxxx (Husk komma)
Meget gerne med et foto at måleren
NB! Gem den afsendt mail/sms som dokumentation.

Gæstesejlere 


Gæstesejler i Nivå Havn, skal ikke have en synlig måler påsat kablet da strømmen betales i forbindelse med gæsteafgiften.

Man vælger selv hvorfra man vil købe måleren og afholder selv udgiften hertil. 
NB! Husk at vælge en model der er vandtæt.

Kan evt. købes her: https://www.lb-teknik.com/produkt


Det er ens eget ansvar at måleren fungerer. 
En ny måler kan ikke registreres før den gamle er aflæst.

Havnekontoret skønner forbruget ved ”døde” måler.

Bådejer med både på land der klargøre deres både og benytter strøm SKAL have monteret deres registrerede måler påsat ved tættest el udtag. 

Det er ikke tilladt at have tilsluttet strøm, når din båd står på land og man ikke er ombord eller i nærheden. 
Dette er på grund af brandfaren og at forsikringen specifikt nævner dette forhold.

Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

Tilgængelighedserklæring

nivaahavn@fredensborg.dk