Skip til hoved indholdet
    Hjem Pladslejere - fast plads i havnen Brug af mastekranen

Brug af mastekranen

Masteløft er en af de farligste opgaver, man har som sejlbådsejer.

Det er derfor vigtigt, at du ved, hvad du laver, før du kaster sig ud i det.
Er du i tvivl, så spørg en af de mere erfarne bådejere.

Mastekranen benyttes på eget ansvar og kun for personer over 18 år efter de retningslinjer havnemyndigheden udsteder for brug af kranen.

Havnens mastekran må benyttes af faste bådpladslejere, bådejere med fast gæstenummer, bådejere på ’Venteplads’, gæstesejlere mod betaling i havneautomaten kr. 50,-, samt medlemmer af havnens foreninger. 

Alle andre skal have havnemyndighedens tilladelse til at benytte mastekranen. 
•    Læs instruktionerne på kranen grundigt før brug.
•    Fejl, skader med mere skal straks meldes til Havnekontoret.
•    Brugere hæfter for beskadigelse af kranen ved forkert brug.
•    Mastekranen må ikke belastes med mere end 500 kg.
•    Afrigning af masten, vanter, salingshorn mv. må ikke være til gene for andre.

NB! Mastekranen er IKKE godkendt til personløft.

Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

Tilgængelighedserklæring

nivaahavn@fredensborg.dk