Skip til hoved indholdet
    Hjem Pladslejere - fast plads i havnen Klargøring af både

Klargøring af både

Klargøring af både foråret 2024 på Nivå HavnForåret står snart for døren og båden skal klargøres til den kommende sæson.
Vi beder derfor at du lige løber denne side igennem inden du går i gang.

•    Reparationsarbejder eller lignede på skibe eller materiel, som henligger i havnen eller på pladsen, skal foregå i henhold til gældende miljø-og arbejdsmiljøbestemmelser.
•    Der må ikke efterlades maling, malerbakker, affald under båden eller andet sted på arealet
•    Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til ovenstående bestemmelser således, at havnen ikke påføreset oprensnings, miljø eller iltsvindsproblem. 
•    Evt. sandblæsning må kun foretages i samråd og efter skriftlig aftale med havnekontoret.
•    Slibning eller afskrabning af både skal ske med monteret sug.
•    Spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre, olieklude, malerruller og akkumulatorer mm – anbringes i de markerede specialbeholdere i miljøskuret, NB! er en beholder fyldt bedes dette anmeldt til havnekontoret.
•    Bortskaffelse af alt andet affald end ovenstående skal ske på sorteringspladsen ved indgangen til pladsen.
•    Affald der IKKE kan sorteres i de opstillede specialbeholdere på miljøpladsen eller på sorteringspladsen er man selv forpligtet til at bortskaffe på en af de kommunale genbrugspladser.
•    Bortskaffelse eller henkastning af affald af en hver art i havnebassinet eller på havnens område er forbudt.
•    Benytter du strøm skal din elmåler være påsat kablet. Husk at det ikke er tilladt at have tilsluttet strøm, når din båd står på land og man ikke er ombord eller i umiddelbar nærhed
•    At du som bådejer selv skal afmontere evt. mastestøtter inden båden skal søsættes. Afmonterede mastestøtter henstilles på pladsen ved slæbestedet.

Overtrædelse af ovenstående kan fører til bortvisning fra Nivå Havn samt opsigelse af bådplads.
Havnen forbeholder sig ret til at fjerne ALLE efterladte effekter på pladsen uden ansvar.

NB! Husk venligst at alle både skal have forladt land senest d. 15. maj 2024, medmindre andet er skriftligt er aftalt med Havnekontoret.

Overskrides denne deadline vil der blive faktureret kr. 250,- pr. påbegyndt døgn udover lejemålet for sejlsæsonen iht. taksterne for 2024.

Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

Tilgængelighedserklæring

nivaahavn@fredensborg.dk