Skip til hoved indholdet
    Hjem Pladslejere - fast plads i havnen Optagning og isætning - gode råd

Optagning og isætning - gode råd

Sørg for at få afregnet den bestilte opgave i Beas Havneautomaten inden optagning eller søsætning – kvittering skal fremvises havnens personale.

Ved søsætning

Det skal du gøre inden og under søsætningen


•    Afmonter din mastestøtter
•    Nedtag evt. cockpit-telt.
•    Ryd op omkring dit stativ, før din båd køres frem. Havnen forbeholder sig retten til at klippe og bortsmide genstande fastlåst til bådstativerne uden erstatningsansvar. 
•    Hav tovværk og evt. fender klar og monteret i min. styrbords side.
•    Vær sikker på, at der er strøm på batteriet.
•    Båden skal være klar til søsætning dagen før den tilsagte søsætningsdato. 
•    Tjek om din forsikring dækker evt. skader.
•    Kend din båds løftepunkter. NB! Det er dit ansvar at anvise hvor båden anhugges – sørg for tydelig afmærkning. Både uden løftemærker vil blive afvist af havnepersonalet. Løftemærker kan købes på havnekontoret til 30 kr. for 4 stk
•    Havnepersonalet skal inden isætning oplyses omkring bundmalingstype herunder VC17 eller anden form for racing/glat maling samt, evt. andre specielle forhold for båden.

Efter søsætningen skal båden hurtigst muligt sejles tilbage på plads så der ikke opstår en flaskehals ved servicekajen.


Vi henstiller til 


•    Sørg for ikke at stå i vejen for havnepersonalet
•    Lad havnepersonalet udføre deres arbejde i fred og ro - havnepersonalet arbejder i mange timer i træk, og arbejdet kræver stor koncentration.


Ved optagning

•    Inden optagning skal båden ligge med styrbord mod kranen ved servicekajen og så langt frem som muligt.
•    Kend din båds løftepunkter. NB! Det er dit ansvar at anvise, hvor båden anhugges – sørg for tydelig afmærkning. Både uden løftemærker vil blive afvist af havnepersonalet. Løftemærker kan købes på havnekontoret til 30 kr. for 4 stk.
•    Har din båd en sårbar køl, er støttepunkterne meget vigtige. Ikke alle både kan tåle at hvile direkte på kølen - I det tilfælde skal de bedste støttepunkter anvises havnens personale.
•    Havnepersonalet skal inden optagning eller isætning oplyses omkring bundmalingstype herunder VC17 eller anden form for racing/glat maling, samt evt. andre specielle forhold for båden.

Har du rig på, så skal du gøre yderligere
•    Agterstag skal afmonteres.
•    Bomdirk skal slægges.

Skal båden rengøres i forbindelse med optagningen skal dette ske straks efter optagning.
Pladsen efterlades hurtigst muligt rengjort. Læs mere om Vaskeplads og servicekaj

Det er vigtigt, at du møder op til tiden, da du ellers vil blive opkrævet et udeblivelsesgebyr svarende til søsætningens pris. 

OBS! Du skal betale igen ved en ny tid til søsætning, altså dobbelt op.

Vi forsøger altid at være fleksible, så er du forhindret den pågældende dag du har bestilt og må aflyse, så kontakt os og få aftale om en ny tid.

•    Den skal være skriftlig med havnefogeden.
•    En ubesvaret mail, telefonopkald eller sms er ikke gyldig.


 

Nivå Strandpark 25
2990 Nivå 

Tilgængelighedserklæring

nivaahavn@fredensborg.dk